IMPRESSZUM

CÉGADATOK
Cégnév: Lemila Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 91.
Telephely: 1107 Budapest, Szállás utca 15.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-932079
Adószám: 11252139-2-41
Kapcsolattartási adatok: lemilakriszi@gmail.com, +36 30 406 3228

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6001 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6.
Adószám: 13922546-2-03
Kapcsolattartási adatok: +36 76 575 023

WEBOLDAL DESIGN ÉS FEJLESZTÉS
Design és fejlesztés: www.steva.hu
Fotók: Urbán Balázs

COPYRIGHT
Oldalaink bármely tartalmi és grafikai elemének, képanyagának – különös tekintettel a sokszorosításokra, fordításokra és más médiákban való – felhasználásához és/vagy másolásához a Lemila Kereskedelmi Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges

JOGI NYILATKOZAT
A honlapunkon megjelenő tartalmak és információk ingyenesek, kizárólag tájékozattási célokat szolgálnak, és semmilyen üzleti vagy szakmai szolgáltatási viszonyt nem keletkeztetnek.

Minden észszerű erőfeszítést megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy az ezen a honlapon megjelenő valamennyi információs tartalom pontos legyen a felkerülésekor, ugyanakkor esetenként előfordulhatnak nem szándékos hibák.

A weboldalt mindenki saját felelősségére használja. Saját gépe védelme érdekében javasolt vírusírtó program letöltése. A számítógépes rendszerben bekövetkező esetleges késedelemért, hibáért, hiányos információ áramlásért a Lemila Kereskedelmi Kft. nem tehető felelőssé.

Honlapunk kezdőlapjára mutató hivatkozást létrehozhat feltéve, hogy az tisztességes és törvényes módon történik, és nem sérti jó hírnevünket. Ilyen hivatkozást nem hozhat létre oly módon, ami bármilyen nem létező kapcsolatot, részünkről való nem létező jóváhagyást vagy hozzájárulást sugall. Nem az Ön tulajdonában lévő honlapon nem hozhat létre honlapunkra mutató hivatkozást. Fenntartjuk a jogot a hivatkozás-létrehozásra való engedély külön értesítés nélküli visszavonására.

Az internetes megjelenés oldalai kapcsolódásokat is tartalmazhatnak harmadik fél által üzemeltetett weboldalakhoz. A Lemila Kereskedelmi Kft. csak hozzáférést közvetít ezekhez a weboldalakhoz és nem vállal felelősséget azok tartalmáért, az ott kínált áruk értékesítéséért és a megrendelés lebonyolításáért.

Honlapunkat kizárólag törvényes célokra használhatja fel. Honlapunkat nem használhatja:

• olyan módon, amely bármilyen vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy előírást sért.
• olyan módon, ami jogellenes vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy hatása van.
• kisebbségek bármilyen módon történő megsértésének vagy megsértése megkísérlésének céljával.
• bármilyen a honlapon található tartalmi, grafikai vagy képanyag letöltésére, felhasználására vagy újrahasznosítására.
• bármilyen kéretlen vagy jogtalan hirdetési vagy reklámanyag vagy más hasonló üzletszerzési célú anyag (levélszemét) közvetítésére vagy küldésének kieszközölésére.
• ví­rusokat,  bármilyen más káros programot valamint bármilyen számí­tógépes szoftver vagy hardver működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számí­tógépes kódot tartalmazó bármilyen adat tudatos közvetítésére, vagy bármilyen ilyen anyag tudatos küldésére.

GOOGLE ANALYTICS
“Jelen weboldal a Google, Inc. által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika “sütiket” (cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “sütik” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-cí­mét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbí­tja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltető részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény í­rja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbí­zásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társí­tja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállí­tásainak kiválasztásával Ön visszautasí­thatja a “sütik” használatát, azonban felhí­vjuk figyelmét, hogy ez esetben Ă–n nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.”